Zakres tematyczny

Zakres tematyczny obowiązujący uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady "Narodziny Niepodległej Polski" dla obu grup wiekowych jest identyczny. Testy sostaną przygotowane w oparciu o niniejszy zakres ale zróżnicowana będzie ich skala trudności.

1. Polska i świat po I wojnie światowej:

 • postanowienia konferencji paryskiej;
 • narodziny faszyzmu i totalitaryzmu;

2. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej:

 • kształtowanie się granic;
 • pierwsze organy władzy;
 • wybory do Sejmu Ustawodawczego;
 • mała konstytucja;
 • ustrój II RP na podstawie konstytucji marcowej;
 • prezydenci i premierzy II RP
 • sąsiedzi i polityka zagraniczna II RP;

3. Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczpospolitej:

 • społeczna, narodowościowa i wyznaniowa struktura II Rzeczpospolitej;
 • skutki światowego kryzysu na ziemiach polskich;
 • reformy Władysława Grabskiego;
 • powstanie Gdyni;

4. Zamach majowy: przyczyny, przebieg i skutki;

5. Twórcy II Rzeczpospolitej:

 • Józef Piłsudski;
 • Jędrzej Moraczewski;
 • Ignacy Jan Paderewski;
 • Roman Dmowski;